Vatten- & Avloppsrening

I samarbete med AQUARENT analyserar vi erat vatten och tar fram den bästa lösningen för just ert vatten ska bli så rent som möjligt. Det finns alltid en förklaring och lösning till dåligt vatten.  Alla som har en brunn har ett unikt vatten. Därför är början på en lösning alltid att ta ett vattenprov så man vet exakt vad som finns i vattnet. Om ni inte vet hur, kontakta oss för att få ett provtagnings ”kit”. Efter analys går vi igenom resultatet och ger en offert på material och om ni vill installation av filteranläggning.

Vi kan även hjälpa till med tex installation av sjövatten till fritidshus, byte av hydrofor, tryckströmbrytare osv. Kontakta oss för pris på pumpar osv.

Har ni frågor angående avloppsrening i både normal och hög skyddsnivå kontakta oss gärna för utredning av möjliga lösningar.

Comments are closed.